NHÂN SỰ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI KHAI HONG Co.,Ltd

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)

dung
Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung

 

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

dung
Bà: Lê Thị Thu Sương

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

hanh
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông: Trần Hóa

Cán bộ Kế toán

ninhok
Ông: Phạm Đình Ninh

yenok
Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Ông: Trần Văn Quyết
Ông: Trần Văn Quyết

BỘ PHẬN MARKETING

Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung (kiêm nhiệm)

Phụ trách marketing online

Ông Phạm Thế Quyền
Ông: Phạm Thế Quyền

TRƯỞNG PHÒNG XNK

Bà Mai
Bà: Hoàng Mai

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ

Bà Liệu
Bà: Tô Thị Liệu

QUẢN ĐỐC XƯỞNG PHÔI

Ông: Đỗ Thanh Bình
Ông: Đỗ Thanh Bình

Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng phôi:

nhan-vien-khai-hong-1

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SƠN – THÀNH PHẨM

tran-van-duoc
Ông: Trần Văn Được

 

Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng sơn – thành phẩm:

nhan-vien-khai-hong-2

 

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT SẢN PHẨM

nguyen-thanh-phong
Ông: Nguyễn Thanh Phong

 

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN KHU VỰC NỘI ĐỊA

noi-dia

 

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

nhan-vien-khai-hong

 

Và hơn 400 công nhân lành nghề

noi-that-khai-hong-2015 (2)
noi-that-khai-hong-2015 (1)
noi-that-khai-hong-2015 (5)
noi-that-khai-hong-2015 (4)
noi-that-khai-hong-2015 (3)

 

tay-chi Xem thêm về MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH của Khải Hồng

tay-chi Xem thêm về GIÁ TRỊ CỐT LÕI của Khải Hồng

tay-chi Xem thêm về QUY MÔ SẢN XUẤT của Khải Hồng

tay-chi Xem thêm về QUY MÔ KINH DOANH của Khải Hồng

tay-chi Tìm hiểu thêm về CEO Nguyễn Thị Hồng Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *